Správně vyslovovat a mluvit zřetelně se zdá být samozřejmostí, opak je však pravdou. Stále více se sice ukazuje, že zdatný rétor má vždy výhodu, bohužel v praxi mnoho lidí správně vyslovovat neumí. Nejen v běžném životě se setkáváme s nesrozumitelným projevem, nesrozumitelné jsou často i projevy ve veřejném prostoru. Již řadu let se proto zabývám prací spojenou s nácvikem kultivovaného mluveného projevu. Velmi dobré zkušenosti mám s individuálními kurzy rétoriky, které jsou připraveny takzvaně na míru.

Na počátku je vždy nutné provést analýzu mluveného projevu a poté je možné jej zdokonalovat. Nejvíce nedostatků je možné odhalit tím, že mluvený projev nahrajeme jako audio soubor a poté si jej přehrajeme pomocí sluchátek. Tak jsme schopni slyšet mnohem více chyb než v běžné komunikaci. Pokud je uchazeč o individuální kurz rétoriky vnitřně motivován, máme velkou šanci mnohé změnit. Věděli jste, že je možné naučit se i v dospělosti správně vyslovovat například písmenko R nebo Ř? Pokud je odhodlání cvičit, nácvik se podaří.

S mluveným projevem souvisí také tréma, se kterou se ovšem dá také pracovat. Postupnými kroky je možné míru trémy minimalizovat na zdravou úroveň. Nějakou míru trémy je nutné si zachovat, učí nás pokoře a také nám dává odpověď na otázku, zda jsme se na důležitou prezentací dostatečně připravili.

Pokud tedy patříte mezi ty, kteří se chtějí ve svém mluveném projevu zlepšit, neváhejte a přihlaste se na individuální kurz rétoriky. Třeba tím pomůžete také Vašim dětem, pro které se můžete stát tím nejvhodnějším vzorem.