Individuální kurzy rétoriky probíhají také během letních prázdnin

Čas prázdnin si je možné užít nejen cestováním a koupáním, ale i aktivní prací na svém osobním růstu. Připraveny jsou individuální rétorické kurzy, které budou probíhat během srpna. Každý kurz je přizpůsoben potřebám jednotlivých klientů. Nejčastěji se zaměřujeme na správnou výslovnost, práci s textem, odstranění psychických komunikačních bariér a na zvládnutí trémy. Základní cena je stanovena na 550 Kč/h. Kurzy jsou připraveny pro zájemce z Plzeňského, Karlovarského a částečně ze Středočeského kraje.