Staňte se účastníkem kurzu a přednášek

Co nabízíme

Mediální gramotnost pro základní a střední školy

Komplexně zpracované průřezové téma rámcového vzdělávacího programu pro základní školy a gymnázia. Zástupci škol si mohou objednat dvouhodinovou interaktivní přednášku, ve které si žáci prohloubí znalosti
o mediálním prostředí v České republice, získají přehled o mediální mapě, využívaných zdrojích, objektivitě, mediální manipulaci, PR a také o mediálních možnostech. Žáci a studenti si mohou vyzkoušet práci redaktora či PR manažera.

Mediální trénink

Naučíme Vás srozumitelně prezentovat své myšlenky s perfektní výslovností, stručností a sebevědomým přístupem. Zaměříme se také na správnou nonverbální komunikaci. Poskytneme Vám rovněž nepostradatelné znalosti z mediálního prostředí, které pomohou k Vašemu úspěchu.

Rétorika pro žáky základních a středních škol

Dvouhodinový interaktivní blok přednášky nabízí seznámení se základními pravidly české výslovnostní normy, prezentačními pravidly. Přednáška obsahuje též praktickou část. V ní si žáci a studenti mohou vyzkoušet své prezentační dovednosti a měli by se naučit také jak zvládat trému. Kromě úkolů jsou vždy připraveny také nejrůznější videozáznamy.

Rétorika pro děti a dospělé

Kurz rétoriky je určen Vám všem, kteří se chcete naučit správně vyslovovat a ovládat tak nejpoužívanější nástroj, tedy řeč. Právě tato dovednost je klíčová pro osobní i profesní život. Základem je práce s dechem, výslovností, trémou a také přiměřeným sebevědomím. Současně Vás v kurzu naučíme základům umění argumentace a správné prezentace.

Motivační kurzy – Cesta na pracovní trh

Cílem kurzu je motivovat k pracovnímu růstu, prohloubit znalosti o trhu práce, věnovat se přípravě na pracovní pohovor a naučit se, jak správně napsat životopis. Důležitou oblastí kurzu je získat co nejvíce informací, jak se dá pracovat s digitální stopou, kterou po sobě zanecháváme všem personalistům.

Mediální gramotnost pro základní a střední školy
Mediální trénink
Rétorika pro žáky základních a středních škol
Rétorika pro děti a dospělé
Motivační kurzy – Cesta na pracovní trh

Zkušenosti

v mediální oblasti

V regionální stanici Kiss Proton v Plzni pracuje jako redaktorka. Krátce poté přichází dlouholetá spolupráce s FTV Prima, která trvá 6 let. Pravidelně přispívá svými reportážemi do hlavní zpravodajské relace a později také do pořadu Extra, současně moderuje regionální televizní zprávy a stává se vedoucí regionální televize RT1.

2000

V regionální stanici Kiss Proton v Plzni pracuje jako redaktorka. Krátce poté přichází dlouholetá spolupráce s FTV Prima, která trvá 6 let. Pravidelně přispívá svými reportážemi do hlavní zpravodajské relace a později také do pořadu Extra, současně moderuje regionální televizní zprávy a stává se vedoucí regionální televize RT1.

2000

Působí 1 rok v domácí redakci České televize v Praze. Poté se vrací ke spolupráci s FTV Prima.

2005

Působí 1 rok v domácí redakci České televize v Praze. Poté se vrací ke spolupráci s FTV Prima.

2005

Stává se redaktorkou deníku AHA!. Zkušenosti získává také jako moderátor společenských akcí pro dospělé i pro děti.

2007

Stává se redaktorkou deníku AHA!. Zkušenosti získává také jako moderátor společenských akcí pro dospělé i pro děti.

2007

Dostává se k práci lektora motivačních kurzů, jde o kurzy z oblasti pracovního trhu.

2012

Dostává se k práci lektora motivačních kurzů, jde o kurzy z oblasti pracovního trhu.

2012

Absolvuje bakalářský obor Humanistika na FF ZČU. Podílí se na vytváření mediálních kampaní pro společnost Czechberry, s.r.o.

2013

Absolvuje bakalářský obor Humanistika na FF ZČU. Podílí se na vytváření mediálních kampaní pro společnost Czechberry, s.r.o.

2013

Absolvuje magisterský obor Evropská kulturní a duchovní vzdělanost na FHS UK

2016

Absolvuje magisterský obor Evropská kulturní a duchovní vzdělanost na FHS UK

2016

Začíná s přednáškami Mediální gramotnost pro základní a střední školy.

2017

Začíná s přednáškami Mediální gramotnost pro základní a střední školy.

2017

Začíná s přednáškami Rétorika pro základní a střední školy.

2018

Začíná s přednáškami Rétorika pro základní a střední školy.

2018

Kde nás najdete

Na Terasách 12, 312 00 Plzeň

E-mail

info@verazilvarova.cz

Zavolejte nám

+420 776 688 920